Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

V-БЛОГ


2014-12-18 13:45 | коментара

Въпреки принципите за солидарност и равнопоставеност между държавите-членки и усилията на ЕС, все още съществуват региони, в които населението прогресивно обеднява. Най-бедният регион в ЕС е Северозападна България, който е изправен пред тежка демографска катастрофа, прогресивно намаляване на населението, застаряване, високи нива на безработица, ниска икономическа активност и перспектива, изключително високи нива на миграция – към други региони на България и извън страната.

Резултати от първата среща на Съвместния парламентарен комитет ЕС-БЮРМ