Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Търговия с необработена дървесина


2015-01-22 10:39 | коментара

Въпрос

 

По официални данни над 40 % от сухоземната площ на ЕС (територията на 28-те държави членки) е заета от гори. В рамките на ЕС горските запаси се увеличават с около 0,5% на годишна база. Съюзът приема, че се води устойчива политика по отношение на горите и тяхното опазване и развитие. В редица държави членки съществува проблем с незаконосъобразния добив на дървесина (бракониерска сеч), респективно с нерегламентираната търговия (износ) на дървесина. С оглед на прогнозите за увеличаване на добива на дървесина в Европа — 30% ръст в добива към 2020 г. спрямо 2010 г. — все повече граждански организации настояват за рамка, която да уреди добива и търговията с дървесина. Тъй като Договорът за функционирането на ЕС не предвижда специфична политика спрямо горите, само националните законодателни органи могат да въведат конкретни мерки по управлението на горите. Граждани, екологични организации и заети в сектора дърводобив призовават за по-строг контрол по отношение на добива и търговията с необработена дървесина.

 

С оглед на това въпросите ми са:

 

1. Счита ли Комисията, че съгласно договорите е допустимо държава членка да въведе екотакса, с която да се облага износът на необработена дървесина?

 

2. Счита ли Комисията, че всяка държава членка има право да въведе ограничения върху износа на необработена дървесина?

 

Отговор