Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Злоупотреба с търговските преференции от страна на Република Турция


2015-01-22 10:33 | коментара

Въпрос

 

След налагането на санкциите от страна на Съюза за износ на стоки към Руската федерация общият пазар беше принуден да търси бързи решения. Държавите от Съюза и техните земеделски производители се ориентираха към преструктуриране на пазарната си политика. Това са трудни времена за сектора. Редно е да отбележим, че докато земеделските производители от Съюза търсят решения, Турция продължава да се ползва от преференциите съгласно Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция (Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey) и от Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция (Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council). Турската държава създава дъмпинг за нашето производство. По данни на държави членки и Комитета по общата селскостопанска политика, Турция не изпълнява своите ангажименти и е затворила пазара си за внос на земеделска продукция от държавите членки. Тъй като в правото има принцип за реципрочност на права и задължения, има правило „комуто ползите, нему и вредите“, отправям следните въпроси към Комисията:

 

1. Считате ли, че Турция не изпълнява своите задължения за вноса съгласно Споразумението?

 

2. Считате ли, че за вноса на земеделска продукция трябва да бъдат отнети преференциите за Турция?

 

Отговор