Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

08.06.2016г. - Регламент за открита, ефективна и независима администрация на Европейския съюз

08.06.2016г. - Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията 

07.06.2016г. - Към нов Пакт за миграцията

06.06.2016г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост 

25.05.2016г. - Справяне с енергийната бедност като част от енергийния съюз

25.05.2016г. - Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн услуги

25.05.2016г. - Подготовка на срещата на върха на Г7

25.05.2016г. - Прието решение относно пакета от мерки за цифровия единен пазар